0983 221 004
Trong sự phát triển liên ngành của liên ngành của du lịch với nông thôn, nông nghiệp hay bất kì ngành kinh tế nào khác. Những lợi ích từ du lịch có thể mang lại có thể khắc phục được những hạn chế, khó khăn để phát triển bền vững nông nghiệp.
Farm tours là một loại hình du lịch khai thác giá trị tài nguyên du lịch nông thôn, trang trại đồn điền hay nông sản và các giá trị văn hóa của cộng đồng dân cư làm nông nghiệp, có tham gia vào công tác xúc tiến và quảng bá du lịch
của địa phương cùng với các đối tượng kinh doanh trong du lịch.

Tùy theo sản phẩm đặc trưng từng vùng miền hay vụ mùa gieo trong nông nghiệp nói chung thị hiếu trải nghiệm của du khách nói riêng mà farm tours cung cấp các gói dịch vụ du lịch cụ thể khác nhau như: Apple tour, pear tour, pumpkin tour, hay vesgaetable tour, strawberry tour, fish tour…

Việt Nam là quốc gia nhiệt đới, đi lên từ phát triển nông nghiệp, có nhiều loại hình nông thôn, nông nghiệp(nông thôn nông nghiệp truyền thống, nông thôn phi nông nghiệp, nông thôn lâm,ngư nghiệp, nông thôn du lịch, tổng hơp… ) Với thập kỷ phát triển bền vững hiện nay, sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội mỗi quốc gia, mỗi ngành kinh tế đều gắn với việc khai thác và phát triển bền vững. Trong phát triển liên ngành của du lịch thì nông nghiệp là ngành kinh tế có đặc thù dễ khai thác và ứng dụng chuyên nghiệp. Thực tế cho thấy Việt Nam có điều kiện rất thuận lợi để phát triển loại hình du lịch farm tours tại các vùng các loại hình nông thôn, các vùng phụ cận các thành phố lớn.So với các loại hình du lịch truyền thống trước đây farm tour đem lại nhiều ưu điểm tự than và lợi ích liên ngành, mới mẻ.Tuy là một loại hình mới ở Việt Nam nhưng đây là một loại hình du lịch thành công, khai thác thường niên, với đặc thù gắn liền với tính thời vụ của nông nghiệp nên khi phát triển chuyên nghiệp và bền vững sẽ tạo ra giá trị lợi ích liên ngành.

Giá cả của loại hình du lịch farm tours so với các loại hình khác khá rẻ do sử dụng nhân lực tại chỗ, tự thân, dễ khai thác đối tượng khách du lịch. Do khai thác sản phẩm du lịch quanh năm nên lợi nhuận cao và ổn định.

Phát triển loại hình du lịch farm tours còn là biện pháp để “xanh hóa du lịch” thúc đẩy phát triển mạnh loại hình “nông thôn phi nông nghiệp”, “nông thôn du lịch, tổng hợp” hay “du lịch hóa nông thôn”. Chuỗi lợi ích mà farm tours mang lại có tính liên ngành, kích thích các dịch vụ đi kèm và kinh tế phát triển,thu hút lực lượng lao động đông đảo . Farm tours phù hợp trong điều kiện ứng dụng ở quốc gia nông nghiệp Việt Nam . Theo dự báo của ITC Trademap : Nhu cầu du lịch hiện đại có xu thế tập trung lực chọn loại hình du lịch ngắn ngày mới trong các loại hình du lịch bền vững, có nhãn sinh thái thân thiện với môi trường sống và famr tours sẽ là một trong những loại hình du lịch bền vững ngắn ngày phát triển ở Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *