0983 221 004

Nhằm đánh giá và nêu bật vai trò, những đóng góp của đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phát triển bền vững dựa vào đổi mới sáng tạo”.

Khách mời tham gia Chương trình Giao lưu trực tuyến gồm: GS.TS Nguyễn Thị Lan – Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; ông Nghiêm Vũ Khải – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Ông Trần Trí Dũng – Cán bộ giám sát và đánh giá kết quả Chương trình khởi nghiệp Thụy Sỹ; Ông Lương Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nông trại chia sẻ Sharefarm….

Chi tiết bài viết xem tại link:

https://thuysan.vnua.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/gs.ts-nguyen-thi-lan-tra-loi-giao-luu-truc-tuyen-voi-chu-de-%E2%80%9Cphat-trien-ben-vung-dua-vao-doi-moi-sang-tao%E2%80%9D-37695

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *