0983 221 004

Không dừng lại ở mặt hàng nông sản, quy định về vùng trồng và cơ sở đóng gói hiện nay đang được Trung Quốc siết chặt ở lĩnh vực dược liệu. 

Hải quan Trung Quốc hiện nay đang yêu cầu rà soát lại Hệ thống giám sát đối với các loại dược liệu xuất khẩu và thực hiện đăng ký cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản dược liệu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết đơn vị vừa có công văn số 231/BVTB-HTQT về việc thực hiện quy định mới của Trung Quốc liên quan đến đăng ký xuất khẩu dược liệu gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành, tổ chức, cá nhân xuất khẩu dược liệu sang Trung Quốc.

Doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu sang Trung Quốc cần phải đăng ký với Cục Bảo vệ thực vật và Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành rà soát vùng trồng và các cơ sở đóng gói dược liệu. Đồng thời, tiến hành phổ biến các quy định mới của Trung Quốc và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ về vùng trồng và cơ sở đóng gói theo hướng dẫn.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành cần hướng dẫn các vùng trồng, cơ sở đóng gói cung cấp thêm thông tin theo yêu cầu của Trung Quốc. Các đơn vị tiếp nhận thông tin có trách nhiệm rà soát hồ sơ của các vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm tra đánh giá các hồ sơ này theo đề nghị của các vùng trồng, cơ sở đóng gói. 

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các vùng trồng, cơ sở đóng gói gửi thông tin đáp ứng theo yêu cầu của Trung Quốc theo mẫu và gửi kèm hồ sơ, báo cáo trước ngày 15-4-2023 để Cục tổng hợp lại gửi cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Theo Trang Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *