ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM 2 THÁNG
(SAU TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG CÓ CƠ HỘI TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG CHÍNH THỨC TẠI SHAREFARM)

Mỗi tháng: 10kg rau
Giá: 29.000 đồng/1kg

Mỗi tháng: 10 lít sữa
Giá: 40.000 đồng/1kg

Mỗi tháng: 3kg thịt gà mổ sẵn
Giá: 170.000 đồng/1kg

Mỗi tháng: 3,5kg thịt lợn xẻ
Giá: 118.000 đồng/1kg

Mỗi tháng: 5kg cá cả con mổ sẵn
Giá: 99.000 đồng/1kg

Mỗi tháng: Gạo không giới hạn số lượng
Giá: 35.000 đồng/1Kg.

Mua thử 1 tháng
Đóng cho Share Farm là 2018.000 đồng

Mua thử 2 tháng
Đóng cho Share Farm là 4.036.000 đồng

ShareFarm có chính sách trả góp cho những cổ đông gặp khó khăn về tài chính! ShareFarm sẽ gửi thông tin chi tiết cho khách hàng sau khi đăng ký dùng thử.

Bên cạnh chính sách trả góp ShareFarm còn có chính sách hợp tác phát triển Cổ Đông thông qua chương trình Cộng Tác viên. Như vậy Cổ Đông vừa được mua thực phẩm sạch tại ShareFarm lại vừa có thêm thu nhập từ việc giới thiệu Cổ Đông. ShareFarm sẽ gửi chính sách Cộng Tác Viên cho những Cổ Đông chính thức.