Lợi ích của hộ thành viên

 • Sản phẩm chất lượng tốt, tin cậy
 • Tiết kiệm/làm giàu từ chính tiêu dùng hàng ngày
 • Sở hữu trang trại ngoại ô
 • Thực hành sản xuất nông nghiệp
 • Thư giãn, giải trí cuối tuần
 • Giải phóng thời gian đi chợ

Lợi ích của người dân và cộng đồng địa phương

 • Thuê đất với giá cao và ổn định suốt chu kỳ dự án

 • Góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động địa phương và thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, tạo thương hiệu và  gia tăng giá  trị cho địa phương.

 • Giải quyết nhu cầu lao động, việc làm, đặc biệt đối với lao động nữ.

 • Đóng góp phúc lợi cho phát triển địa phương (5% LN)

 • Tạo cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho học sinh địa phương

Đồng hành cùng Sharefarm!

Để dự án thành hiện thực, Sharefarm cần:

 • Dân vận, xây dựng lòng tin
 • Ủng hộ từ các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị xã hội
 • Hỗ trợ hướng dẫn và tạo hành lang về pháp lý
 • Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bên ngoài hàng rào nông trại
 • Chính sách thống nhất, ổn định lâu dài

  Khả năng phát triển

  Chu trình Đầu tư – Sản xuất –Phân phối – Tiêu dùng – Quản trị ở trình độ phát triển cao nhất

  35 tỷ đồng là vốn góp đầu tư cho một mô hình Sharefarm
  15ha

  Cốt lõi niềm tin: 15 ha cung ứng được thực phẩm thường xuyên cho 450 hộ = 1.800 công dân theo hình thức cùng đầu tư cùng thụ hưởng

  Tích hợp tốt với các mô hình du lịch và giáo dục

  Nhân rộng: Thủ đô Hà Nội cần 5.000 Nông trại Sharefarm

  Nhân rộng: Thủ đô Hà Nội cần 5.000 Nông trại Sharefarm

  SHAREFARM vươn tầm quốc tế – Khẳng định thương hiệu & Giá trị Việt Nam