Từ nông trại đến nhà bạn

Quy hoạch và xây dựng

Diện tích tổng thể là 15ha bao gồm:

8ha diện tích trồng ngô và cỏ sinh khối

1 ha sân cỏ, vườn hoa, cảnh quan

Chuồng nuôi được modun hóa trên các bánh xe di động hoặc modul lắp gép

3ha trồng rau sạch trong đó 0,5ha là nhà lưới

3 ha diện tích mặt nước ao nổi nuôi cá

Chuồng lợn modul trên bánh xe di động

Chuồng modul lắp ghép

Chuồng gà modul bánh xe di động

Ao cá

Ao cá

Vườn đứng trồng rau