0983 221 004

Mô hình phát triển du lịch trải nghiệm trên nền tảng nông nghiệp sinh thái của Công ty cổ phần Sharefarm được đánh giá là nấc thang mới của mô hình phát triển kinh tế hợp tác.

Với triết lý của kinh tế thời cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, kinh tế chia sẻ được áp dụng vào mô hình Sharefarm với tôn chỉ “chia sẻ cơ hội, chia sẻ rủi ro, cùng đầu tư, cùng thụ hưởng”.

Triển vọng từ mô hình nông trại sinh thái

Xuất phát từ thực tiễn về những bất cập trong khâu sản xuất, phân phối và lưu thông khi người dân phải mua sản phẩm chưa biết chất lượng nhưng phải trả với giá cao, Chủ tịch Công ty cổ phần Sharefarm – ông Lương Văn Hùng cùng các cộng sự nghiên cứu, khởi nghiệp thành công mô hình kinh tế chia sẻ, đưa các giá trị của sản xuất về với….

Chi tiết bài viết xem tại link:

https://kinhtedothi.vn/sharefarm-mo-hinh-nong-nghiep-tieu-chuan-4-0.html

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *